ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการดูแลผ้า 
สร้างคุณค่าให้กับงานซักรีดในทุกขั้นตอน

Thumbnail Thumbnail

ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการดูแลผ้า
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมสำหรับทุกธุรกิจทั่วโลก

 

ทุกธุรกิจย่อมต้องการที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นผ้าปูเตียงคุณภาพดีสำหรับลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรม หรือผ้าปูเตียงที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคสำหรับคนไข้ในโรงพยาบาล ไดเวอร์ซี่เองก็มีความมุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการดูแลผ้า ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแล้ว ยังต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านงานซักรีดสำหรับธุรกิจและลูกค้าของคุณโดยเฉพาะ

แนวทางเพื่อสิ่งแวดล้อม

ในฐานะบริษัทระดับโลก ไดเวอร์ซี่เชื่อว่า ทุกผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะต้องดีต่อสิ่งแวดล้อม และนี่คือเหตุผลที่เรามองหาแนวทางใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถประหยัดทรัพยากรได้มากขึ้น ในขณะที่ยังคงสามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญ เราให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนตลอดวงจรอายุการใช้งานของผ้า ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถยืดอายุการใช้งานของผ้าและใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์และโลกของเราได้พร้อมๆ กัน

 

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผ้าของเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกชนิดผ้าไปจนถึงการกำจัดทิ้งผ้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว การให้บริการแบบครบวงจรคือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่ง รวมถึง ช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถตรวจวัดประสิทธิภาพได้จริง และคำตอบที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ความประทับใจให้กับลูกค้า ลดต้นทุนการดำเนินงาน และสร้างธุรกิจที่ดีต่อโลกของเรามากยิ่งขึ้น

 

Fabric Care Icons