งานดูแลรักษาอาคาร
คำตอบเพื่อการทำความสะอาดอย่างเป็นระบบ

Thumbnail Thumbnail

คำตอบที่อัจฉริยะยิ่งขึ้นสำหรับงานดูแลรักษาอาคาร

 

ความสวยงามของผิวอาคารและพื้น ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อความสวยงามโดยรวมภายในอาคาร การดูแลรักษาพื้นและผิวอาคารด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ลูกค้ามักจะต้องเผชิญก็คือ การหาวิธีการที่จะช่วยให้ปกป้องพื้นผิวให้สวยงามยาวนานอย่างที่ต้องการและปลอดภัย ในขณะที่ต้องเผชิญกับปัญหางบประมาณน้อยลง คนงานไม่พอ และเวลาไม่พอ

 

เราจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวก เพื่อเป็นคำตอบสำหรับทุกความต้องการในด้านการทำความสะอาดและสุขอนามัย โดยประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประจำวันสำหรับพื้นผิวทุกประเภท ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประสิทธิภาพสูงสำหรับงานหนัก และผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษสำหรับสิ่งสกปรกและคราบสกปรกเฉพาะทางหรือสำหรับงานสุขอนามัยเฉพาะทาง 

 

Building Care

 

ผลิตภัณฑ์ของไดเวอร์ซี่ให้ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุดเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และบริการที่เหมาะสม คุณจึงสามารถทุ่มเทเวลาให้กับธุรกิจหลักของคุณได้อย่างเต็มที่

  • เติบโตอย่างมั่งคั่ง - เส้นเลือดสำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ ไดเวอร์ซี่มีผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้คุณสามารถหาลูกค้ารายใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกับลูกค้าที่มีอยู่เดิม ขยายรูปแบบบริการและก้าวเข้าสู่ตลาดใหม่ เพื่อสร้างพื้นฐานไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจของคุณ

  • บริหารทุนหมุนเวียนได้คุ้มค่า - การบริหารทรัพยากรทางการเงินคือกุญแจสำคัญของการทำกำไร ไดเวอร์ซี่สามารถช่วยให้กระบวนการจัดซื้อง่ายขึ้น ลดปริมาณสินค้าคงคลัง พร้อมทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เพราะเรารู้ว่ากระแสเงินสดสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ เราจึงมุ่งมั่นที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของคุณให้ได้มากที่สุด

  • ลดต้นทุนการดำเนินการ - ไดเวอร์ซี่มีผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจร ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง สร้างขยะน้อยลง และราคาถูกลง เรามีการพิจารณาต้นทุนในภาพรวมของการทำความสะอาดจากทุกแง่มุม ตั้งแต่ค่าแรงไปจนถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ คุณภาพ และเงินทุน ดังนั้น เราจึงช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน เปลี่ยนธุรกิจของคุณให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และประหยัดต้นทุนได้มากขึ้นในทุกย่างก้าวของการเติบโต

  • ประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของบุคลากร - การดึงศักยภาพจากบุคลากรของคุณออกมาได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งคอยดูแลให้คนเหล่านี้มีความปลอดภัยตลอดเวลา คือสิ่งที่สร้างข้อแตกต่างระหว่างธุรกิจการบริการที่ดีกับธุรกิจการบริการที่ดีที่สุด ไดเวอร์ซี่ยึดมั่นในความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เราจึงออกแบบทั้งผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรม และบริการสนับสนุน เพื่อปกป้องคนของคุณจากการบาดเจ็บก่อนที่จะเกิดขึ้น

  • ความยั่งยืน - ความยั่งยืนหมายถึงแนวคิดความสำเร็จสามประการ ได้แก่ คน โลก และผลกำไร ซึ่งจะต้องสมดุลกันทั้งสามด้าน ธุรกิจของไดเวอร์ซี่ให้ความสำคัญกับหลักการนี้มาโดยตลอด ปัญหาและข้อกังวลต่างๆ เช่น คุณภาพอากาศภายในอาคาร กฎหมายด้านการทำความสะอาดสีเขียว และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกำลังกลายเป็นหัวข้อสำคัญในปัจจุบันและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ไดเวอร์ซี่ไม่ได้แค่ช่วยคุณแก้ปัญหาเหล่านี้เท่านั้น แต่เรายังช่วยให้คุณก้าวนำไปอีกขั้นหนึ่งด้วย

  • คิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง - บริษัทที่เป็นคู่ค้าของคุณควรจะต้องคอยนำเสนอไอเดียใหม่ๆ ที่จะช่วยปรับปรุงและสร้างธุรกิจของคุณให้เติบโตอยู่เสมอ ไดเวอร์ซี่เป็นผู้นำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์และบริการดูแลอาคาร รวมทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น สถานพยาบาล ธุรกิจค้าปลีก บริการอาการ ธุรกิจการบริการ การผลิตอาหาร บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น คุณจึงมั่นใจได้ว่าเรามีครบทั้งความเข้าใจในตลาด ระบบผลิตภัณฑ์ วิธีการทำงาน และการสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปสู่ความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น