ระบบบริหารทรัพยากรอาคาร

Thumbnail Thumbnail

เรามีผลิตภัณฑ์และบริการที่จะช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มกำไรได้ พร้อมทั้งสร้างความคุ้มค่าได้มากยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าของคุณ

 

เราเชื่อว่า กระบวนการทำความสะอาดจะประสบผลสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถตอบโจทย์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทุกฝ่าย นี่คือเหตุผลที่ไดเวอร์ซี่พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ เราใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเชิงลึกของเรา เพื่อสร้างโอกาสใหม่ที่จะช่วยให้ธุรกิจบริการด้านอาคารสามารถเติบโตต่อไปได้

Value Creation

 

ประสิทธิภาพการทำงาน

เรามีการพิจารณาต้นทุนในภาพรวมของการทำความสะอาดจากทุกแง่มุม ตั้งแต่ค่าแรงไปจนถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ คุณภาพ และเงินทุน รวมทั้งคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และประหยัดต้นทุนได้มากขึ้น

 

เติบโตไปพร้อมกับผลกำไร

ความสำเร็จของธุรกิจของคุณขึ้นอยู่กับความสามารถในการหาลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึง การดูแลลูกค้าที่มีอยู่เดิมให้ได้ดีที่สุด เราพร้อมที่จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายนี้ด้วยหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด การสร้างความแตกต่างในการให้บริการ และการประหยัดต้นทุนโดยรวม

 

คิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น เราจึงมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ วิธีการ และการช่วยเหลือสนับสนุน รวมไปถึงการแบ่งปันองค์ความรู้ของเรา เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้อง

 

ความยั่งยืน

ความหมายของผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนในมุมมองของเรา คือผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้คน โลก และผลกำไร ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบจ่ายและผสมน้ำยาที่ดีที่สุดในตลาด หรือการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ทั้งหมดนี้คือเป้าหมายของเราในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้มีความสมดุลในทุกๆ ด้าน

 

คนและความปลอดภัย

การสร้างแรงจูงใจและความปลอดภัยให้กับพนักงาน คือสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจบริการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม เราให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของความปลอดภัย โดยมีพร้อมทั้งเครื่องมือ การฝึกอบรม และบริการสนับสนุนที่จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บและช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น

 

การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเงินทุนหมุนเวียน

การลดความซับซ้อนของกระบวนการจัดซื้อ การลดสินค้าคงคลัง และการลดต้นทุนด้านอุปกรณ์ จะช่วยให้ธุรกิจสามารถควบคุมกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไดเวอร์ซี่พร้อมสนับสนุนลูกค้าของเราด้วยระบบ Smart Fleet Management มาตรการทางการเงิน และระบบตรวจสอบและติดตามอัจฉริยะ

 

ระบบบริหารทรัพยากรอาคารแบบครบวงจร

ไดเวอร์ซี่มีแนวทางแบบองค์รวมสำหรับงานทำความสะอาด โดยใช้ระบบอัจฉริยะครบวงจรที่จะช่วยแก้ปัญหาทุกด้านเกี่ยวกับการดูแลอาคาร เพื่อปกป้องทั้งชื่อเสียงของแบรนด์และธุรกิจของคุณ

Customer Centric Solutions