Bezpečnost

Diversey je korporace o hodnotě mnoha miliard dolarů působící ve více než 170 zemích a jako taková přijímá, vyrábí, spravuje, skladuje a distribuuje obrovské množství různých věcí, od surovin po hotové produkty. Už pouhý objem materiálu, se kterým profesionálové společnosti řídící dodavatelský řetězec každý den manipulují, může pozorovatele přivést k závěru, že každý den musí nevyhnutelně dojít k několika pracovním úrazům. A kdybychom nebyli extrémně opatrní, bezpochyby by tomu tak bylo.

 

Je proto naprosto úžasné, že během šestiměsíčního období od 1. srpna 2018 do 31. ledna 2019 nedošlo v globálním týmu dodavatelského řetězce společnosti Diversey, v němž působí na celém světě stovky zaměstnanců, k žádnému úrazu, který by vyžadoval provedení záznamu. Ani k jednomu. Toto je bezpochyby ten typ úspěchu, jehož dosažení každého potěší.

Graf globální bezpečnosti

Společnost Diversey je hrdá na postupy, které po celý rok provádí za účelem zvyšování bezpečnosti zaměstnanců. Dosažení tohoto šestiměsíčního milníku je potvrzením našeho úsilí a odráží kulturu bezpečnosti, kterou tým dodavatelského řetězce společnosti Diversey vyvíjí a vylepšuje již mnoho let. Mezi důležité aspekty této kultury patří hlášení skoronehod, pozorování chování ostatních, průběžné školení a začlenění bezpečnosti do každodenních pracovních praktik.

 

Pokrok v rámci Supply Chain

Provozní excelence v objektech společnosti Diversey se neomezuje na aspekty kvality, efektivity a produktivity. V rámci našeho přístupu se zaměřujeme také na hledání cest, jak v našich budovách neustále zlepšovat výkony v oblasti udržitelnosti. Cíle společnosti Diversey formulované v rámci programu Facilitators for Life požadují, aby bylo do roku 2025 dosaženo 10% snížení spotřeby energie, emisí skleníkových plynů a množství odpadů a 5% snížení spotřeby vody. Tyto cíle jsou normalizovány podle objemu produkce a jako výchozí hodnoty používají rok 2018.

 

Kromě určení nových základních hodnot jsme ustavili v rámci dodavatelského řetězce pracovní skupinu, jež má identifikovat doporučené postupy a integrovat je v rámci všech našich globálních výrobních závodů. V objektech společnosti Diversey na celém světě proběhly audity, jejichž cílem bylo hledat nová řešení a určit oblasti, kde je třeba se zlepšit. Očekáváme, že s postupnou implementací opatření reagujících na tyto příležitosti, se naše výchozí hodnoty z roku 2018 začnou posouvat směrem k cílům pro rok 2025.

Zpráva o udržitelnosti za rok 2019