สถานพยาบาล
ผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจรสำหรับสถานพยาบาลโดยเฉพาะ

Thumbnail Thumbnail

เราพร้อมทำงานร่วมกับคุณเพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมการรักษาพยาบาลที่ปลอดภัย
และน่าพอใจมากยิ่งขึ้น

 

ไดเวอร์ซี่เข้าใจดีถึงความต้องการและความท้าทายที่ธุรกิจสถานพยาบาลทั่วโลกต้องเผชิญ ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีการออกแบบเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ และการรักษาพยาบาลของแพทย์ประจำบ้าน เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้มาติดต่อ นอกจากนี้ ระบบของเรายังมีการผสมผสานทั้งผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การฝึกอบรม และระบบตรวจวัด ซึ่งนอกจากจะช่วยปรับปรุงการทำงานให้มีคุณภาพมากขึ้นแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยง และลดต้นทุนรวมด้วยเช่นกัน

Healthcare

 

สะอาดหมดจดตั้งแต่พื้นถึงเพดาน
ยกระดับความสะอาดขึ้นไปอีกขั้น

ภารกิจของเราคือการตอบโจทย์ความต้องการในสถานพยาบาลด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการที่ครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบภายในสถานที่ของคุณ โดยเป็นการผสมผสานผลิตภัณฑ์ระดับโลก กระบวนการทำงานที่ดีที่สุด เครื่องมือฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ณ จุดใช้งาน และระบบตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน เพื่อให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุด พร้อมทั้งตอบโจทย์ความท้าทายของธุรกิจสถานพยาบาล

Healthcare