หน่วยงานรัฐ
ผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจร
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการทำความสะอาด

Thumbnail Thumbnail

ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และเครื่องทำความสะอาดสำหรับหน่วยงานรัฐ

 

ถ้าธุรกิจของคุณต้องการประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ไดเวอร์ซี่พร้อมที่จะทำงานร่วมกับองค์กรของคุณ เพื่อพัฒนาระบบที่เหมาะกับสถานที่ของคุณโดยเฉพาะ พร้อมทั้งยกระดับการให้บริการและเพิ่มผลกำไรของคุณ ทุกวันนี้เราทราบดีถึงความเชื่อมโยงระหว่างความสะอาดกับสุขภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของทั้งลูกค้าและเจ้าหน้าที่ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการนำระบบที่คุ้มค่าต่อต้นทุนมาใช้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดและดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น

 

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกระบบการทำความสะอาด
 • ภาพลักษณ์ความสวยงามของสถานที่มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนในมุมมองของนักเรียนและผู้ปกครอง
 • คุณต้องการที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าแรงและวัสดุอุปกรณ์หรือไม่
 • การฝึกอบรมโดยมืออาชีพมีความสำคัญแค่ไหน เพื่อให้พนักงานของคุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้อย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง 
 • โปรแกรมการฝึกอบรมทำได้ง่ายหรือไม่และง่ายต่อการนำไปฝึกอบรมต่อให้ผู้อื่นหรือไม่
 • งบประมาณมีความสำคัญแค่ไหนในการตัดสินใจซื้อ คุณต้องการทางเลือกที่ประหยัด มีประสิทธิภาพสูง หรือทั้งสองอย่าง
 • คุณมีอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สำหรับการทำความสะอาดแบบครบวงจรหรือไม่
 • คุณสนใจผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน และเครื่องมือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เพื่อที่จะสร้างความแตกต่างให้กับสถานที่ของคุณในด้านความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • เราพร้อมที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับคุณด้วยผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพระดับโลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • สร้างความแตกต่างให้กับบริษัทของคุณด้วยผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำความสะอาดที่ผ่านการรับรองโดย GreenGuard, Green Seal และ Ecologo ในด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร

 

ความปลอดภัยสำหรับลูกค้าและพนักงาน
 • ป้องกันไม่ให้มีการสัมผัสโดนสารเคมีด้วยบรรจุภัณฑ์และระบบจ่ายน้ำยาแบบปิดและเทคโนโลยี Spill-Tite®
 • ลดความเสี่ยงจากเชื้อ MRSA โนโรไวรัส และ “โรคตึกเป็นพิษ” ด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีคุณภาพระดับโลก
 • เลือกระบบการทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยให้คุณภาพอากาศภายในอาคารดีขึ้น

 

คุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
 • ไดเวอร์ซี่พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่สิ้นเปลืองน้อยลงและค่าใช้จ่ายน้อยลง
 • การพิจารณาผู้ให้บริการและบริษัทดูแลทรัพยากรอาคารมักจะทำโดยดูจากภาพลักษณ์ความสวยงาม ความสะอาด และมาตรการป้องกันการติดเชื้อเป็นหลัก ไดเวอร์ซี่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง

 

ควบคุมต้นทุน
 • ทำความสะอาดได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์และเครื่องมือจากไดเวอร์ซี่
 • ประหยัดเวลามากขึ้นและกำหนดตารางงานได้แม่นยำมากขึ้นด้วยเคมีภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์เคลือบพื้นไร้กลิ่น 
 • ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงสูตรเข้มข้นพิเศษที่มีค่าใช้จ่ายเพียงไม่กี่บาทต่อวัน 

 

เครื่องมือ
 • เปลี่ยนงานของคุณให้ยืดหยุ่นมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยเครื่องมือจากไดเวอร์ซี่ที่จะยกระดับงานทำความสะอาดของคุณขึ้นไปอีกขั้น

 

เครื่องทำความสะอาด
 • เครื่องทำความสะอาดชั้นนำจาก TASKI ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุดในตลาด