Clax Advanced
ยกระดับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Thumbnail Thumbnail

ผลิตภัณฑ์สำหรับการซักผ้าด้วยอุณหภูมิต่ำ

Clax® Advanced คือคำตอบเพื่อประสิทธิภาพอย่างที่คุณต้องการ ให้ผ้าที่สะอาดหมดจดทุกครั้งสำหรับการซักด้วยอุณหภูมิต่ำ รวมทั้งยังช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Clax Advanced ยังช่วยให้ผ้าสะอาดปราศจากเชื้อโรค พร้อมทั้งช่วยยืดอายุของผ้าอีกด้วย

Efficiency

เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 • กระบวนการซักมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประหยัดน้ำและพลังงานเนื่องจากซักที่อุณหภูมิต่ำ 
 • ระยะเวลาการซักเร็วขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการซัก

Effectiveness

ยกระดับคุณภาพงานซักผ้า
 • ผ้ามีความขาวและความนุ่มยิ่งขึ้น
 • ไม่ต้องซักซ้ำหลายรอบ
 • กลิ่นหอมสดชื่น โดยจะส่งกลิ่นหอมออกมาเมื่อใช้ผ้าขนหนู ช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้าพัก
 • ให้สุขอนามัยดีเยี่ยม

Sustainability

ลดปริมาณการปล่อยมลพิษทางคาร์บอน
 • ลดการใช้ไฟฟ้าและไอน้ำ
 • ลดการใช้น้ำ 
 • ลดการปล่อยก๊าซ CO2
 • ยืดอายุการใช้งานของผ้า
 • ส่วนประกอบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ประสิทธิภาพที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

ไดเวอร์ซี่มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนลูกค้าไปสู่แนวทางของธุรกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งลดต้นทุนการดำเนินการไปพร้อมๆ กัน ความสำเร็จของ Clax Advanced ได้รับการพิสูจน์มาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งในโรงแรมระดับห้าดาวและสถานพยาบาลต่างๆ โดยช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน* ด้วยการลดปริมาณการใช้พลังงานและน้ำ พร้อมทั้งลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ประสิทธิภาพการซักและความสามารถในการประหยัดค่าใช้จ่ายของ Clax Advanced ยังได้รับการรับรองโดยห้องปฏิบัติการ Hohenstein ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยอิสระด้านการซักรีดที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอีกด้วย

Clax Advanced Stats