การฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C
เหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อโรคภายในห้อง พื้นผิว และอุปกรณ์ทั่วไป

Thumbnail Thumbnail

การฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C

การติดเชื้อในสถานพยาบาล (Healthcare Associated Infection หรือ HAI) โดยเฉพาะที่เกิดจากเชื้อดื้อยาหลายขนาน (MDRO) ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออัตราการป่วยและเสียชีวิตของคนไข้ รวมทั้งยังส่งผลให้เกิดภาระทางการเงินต่อระบบการรักษาพยาบาลด้วยเช่นกัน พื้นผิวที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ ถือเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของ HAIs การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพสามารถที่จะลดปริมาณเชื้อโรคในสภาพแวดล้อม และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้ แต่ในขณะเดียวกัน สภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาลเองนั้นมีความซับซ้อน ซึ่งมักจะทำให้การทำความสะอาดนั้นมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ

 

หนึ่งในทางออกที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้คือ การใช้เทคโนโลยีเสริม เช่น เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะในโรงพยาบาล ซึ่งต้องคำนึงถึงปัญหาจากการติดเชื้อในสถานพยาบาล แสง UV-C เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการลดการปนเปื้อนของเชื้อและโอกาสการติดเชื้อ โดยเป็นการใช้แสงอัลตราไวโอเล็ตความยาวคลื่นสั้น (แสง UV-C) เพื่อฆ่าหรือทำให้จุลินทรีย์หมดฤทธิ์ โดยการทำลายกรดนิวคลีอิกและขัดขวางดีเอ็นเอของจุลินทรีย์ดังกล่าว เพื่อให้ไม่สามารถทำหน้าที่สำคัญทางเซลล์ได้

 

เครื่องฉายแสง UV-C ในปัจจุบันมีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ และเนื่องจากการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C นั้นเป็นการใช้คลื่นแสง สิ่งสำคัญคือจะต้องแน่ใจว่า อุปกรณ์เหล่านี้อยู่ในแนว “เส้นสายตา” ของพื้นผิวที่ต้องการฆ่าเชื้อโรคหรือพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยภายในบริเวณที่มีคนไข้อยู่ ผลการศึกษาหลายกรณีแสดงให้เห็นว่า ระยะห่างและมุมของแสงส่งผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพและระยะเวลาในการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C ความเข้มของแสง UV-C จะลดลงเมื่อวัตถุอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดแสงมากขึ้นตามกฎกำลังสองผกผัน ดังนั้น การออกแบบเครื่องฉายแสง UV-C จึงส่งผลอย่างมากต่อความเข้มของแสงบนพื้นผิว รวมไปถึงประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการฆ่าเชื้อโรค

UV-C Disinfection

 

Moonbeam™3 เป็นเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV-C ตามหลักการทางฟิสิกส์ โดยมาพร้อมกับตัวเครื่องที่มีน้ำหนักเบา พร้อมก้านโคมที่สามารถปรับเอียงแยกกันได้อย่างอิสระ ทำให้สามารถปรับองศาการฉายแสง UV-C ได้ตามต้องการ ส่งผลให้แสง UV-C ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ใช้พลังงานน้อยลง ผู้ใช้สามารถปรับตำแหน่งของโคมเพื่อฉายแสง UV-C ที่มีความเข้มเหมาะสมไปยังพื้นผิวและอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังสามารถเคลื่อนย้ายโคมไปยังตำแหน่งต่างๆ ภายในห้องหรืออาคารได้อย่างสะดวก รวมทั้งยังฆ่าเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

Moonbeam™3 จากไดเวอร์ซี่มีจุดเด่นอยู่ที่การออกแบบนวัตกรรมใหม่ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกและมีราคาไม่แพง คุณจึงสามารถฉายแสง UV-C ไปยังจุดที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่างๆ รวมถึงแบคทีเรียและคลอสตริเดียม ดิฟฟิไซล์ เทคโนโลยีฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C สามารถนำมาใช้ร่วมกับการเช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำอย่างถูกวิธี เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งเป็นสาเหตุของการติดเชื้อที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

MoonBeam 3 In-Room