อ็อกซิเวียร์
จัดการเชื้อโรค แต่ปลอดภัยกับคน

Thumbnail Thumbnail

อ็อกซิเวียร์ (Oxivir) นวัตกรรมทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วย AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide®) สำหรับโรงพยาบาล

การติดเชื้อในโรงพยาบาลหรือการติดเชื้อที่เกิดขึ้นภายหลังการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล นับเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งที่แต่ละโรงพยาบาลล้วนมีแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติการณ์ดังกล่าวขึ้นได้ ดังนั้น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวทั่วไป และพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย (High touch areas) ล้วนเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดการติดเชื้อข้ามกันผ่านการสัมผัส (Contact trasmission) ได้ การดูแลทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในลำดับแรก คือ ความสามารถฆ่าเชื้อโรค และควรฆ่าเชื้อโรคได้ครอบคลุมเชื้อโรคที่พบได้บ่อยในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ควรมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคที่ทำลายได้ยาก เช่น สปอร์ของแบคทีเรีย (bacteria spore) เช่น เชื้อคลอสตริเดียม ดิฟฟิไซล์ (Clostridium difficile) ซึ่งเป็นเชื้อแบคที่เรียทำลายยาก และมักพบได้บ่อยในโรงพยาบาลและสถานประกอบการพยาบาล

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวทั่วไป และพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย จึงเป็นประเด็นด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อที่มีความสำคัญมาก ดังนั้นการพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ควรพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่มีระยะเวลาการออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค (Contact time) ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อไม่กระทบกับการให้บริการผู้ป่วย และการใช้พื้นที่บริการ เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการนำพาเชื้อโรคที่อยู่ตามพื้นผิวสัมผัส ติดต่อไปยังบุคลากรหรือผู้ป่วย อันอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาล และกลายเป็นเชื้อดื้อยาได้ ซึ่งส่งผลให้อัตราการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น ค่าใช้จ่ายต่อการรักษามากขึ้น และภาระงานของบุคลากรทางแพทย์ก็ย่อมเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

เดิมทีหลาย ๆ โรงพยาบาลจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวทั่วไป และพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดทำให้เกิดการกัดกร่อน หรืออาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน เช่น ระคายเคืองผิว แสบตา และระคายเคืองทางเดินหายใจ จึงเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้

Diversey จึงตั้งใจคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อ็อกซิเวียร์ (Oxivir) สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ในขั้นตอนเดียว ด้วยเทคโนโลยี Accelerated Hydrogen Peroxide® (AHP®) ซึ่งมีงานวิจัยรองรับว่าปลอดภัยกับทุกการใช้งานในโรงพยาบาล ทางเลือกที่ให้ทั้งประสิทธิภาพเหนือกว่าในมิติของความรวดเร็วในการออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อ (Contact time) ภายใน 1 นาที และสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ครอบคลุมเชื้อโรค ที่พบได้บ่อยในโรงพยาบาล และเชื้อโรคที่ฆ่าได้ยาก เช่น สปอร์ของแบคทีเรีย (bacteria spore) ได้ ทั้งยังปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และใช้งานได้กับพื้นผิวที่หลากหลาย โดย AHP® เป็นสารฆ่าเชื้อโรคที่ผ่านการจดสิทธิบัตรด้านนวัตกรรมของ Diversey แต่เพียงผู้เดียว

ดูผลิตภัณฑ์อ็อกซิเวียร์ (Oxivir) ทั้งหมด

เทคโนโลยี Accelerated Hydrogen Peroxide® (AHP®) คืออะไร?

เทคโนโลยี Accelerated Hydrogen Peroxide® หรือ AHP® เป็นนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรนวัตกรรมที่พัฒนาส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ให้ความปลอดภัย และไม่กัดกร่อน สามารถใช้งานได้กับพื้นผิวแข็งทั่วไป ไม่มีรูพรุน โดยมีสารหลักในการฆ่าเชื้อ คือ ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ ที่ทำงานร่วมกับสารลดแรงตึงผิวอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ จึงมั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้อย่างครอบคลุมเชื้อโรคที่มักพบได้บ่อยในโรงพยาบาล หรือสถานประกอบการพยาบาล

AHP® ประกอบด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สารลดแรงตึงผิว สารช่วยเร่งการกระจายตัวของเหลว และสารคีเลต (สารที่ช่วยลดปริมาณโลหะและความกระด้างของน้ำ) โดยผลิตภัณฑ์ Oxivir Tb มีระบุในรายการของ USEPA จึงมั่นในความปลอดภัยทั้งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพของสินค้าในการทำลายเชื้อโรคบนพื้นผิว โดยสารเคมีที่ใช้ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ และสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เป็นสารที่พบได้บ่อยในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และด้วยคุณสมบัติของ AHP® ที่นำมาใช้ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ทั้งหมดนี้ได้อัดแน่นอยู่ในผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค อ็อกซิเวียร์ (Oxivir) จาก Diversey จึงมั่นใจได้ทั้งในประสิทธิภาพการทำลายเชื้อโรคและความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ อ็อกซิเวียร์ (Oxivir)

AHP Oxivir

เทคโนโลยี Accelerated Hydrogen Peroxide® (AHP®) ได้รับการจดสิทธิบัตรและได้รับการยอมรับในวงกว้าง นอกจากนี้ประโยชน์และประสิทธิภาพของ AHP® ยังได้รับการตรวจสอบโดยองค์กรทางวิทยาศาสตร์และนักวิจัย ซึ่งได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลในแคนาดา สหรัฐอเมริกา และยุโรป ซึ่งจุดเด่นของ AHP® มีทั้งหมด 4 ด้าน

  1. ทำความสะอาดรวดเร็ว: ออกฤทธิ์เร็ว โดยสามารถทำลายเชื้อโรคได้ภายในเวลาเพียง 1 นาที และครอบคลุมเชื้อโรคที่มักพบได้บ่อยในโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการพยาบาล ตอบโจทย์การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถทำลายเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อวัณโรค และกำจัดสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ประสิทธิภาพสูง: AHP® ได้รับการรับรองเรื่องประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรค โดยผลิตภัณฑ์ อ็อกซิเวียร์ (Oxivir) จะไม่จับตัวกับผ้าหรือวัตถุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ผ้าฝ้ายหรือผ้าไมโครไฟเบอร์ ซึ่งการทำปฏิกิริยาดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้กับการใช้สารฆ่าเชื้อบางประเภท เช่น QUAT โดยจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรคบนพื้นผิวลดลง เนื่องจากเกิดการจับตัวของสารประกอบ QUAT กับผ้าที่ใช้เช็ด แต่เทคโนโลยี AHP® ไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาดังกล่าว นอกจากนี้ AHP® ยังช่วยถนอมพื้นผิวไม่ให้เสียหายจากสารเคมีอีกด้วย
  3. ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน: AHP® ถูกออกแบบและพัฒนาไม่ให้มีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยและผู้ใช้งาน ตามข้อกำหนดในเรื่องของ VOC (volatile organic compounds) Free ซึ่งไม่มีทำอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม* (*หากแต่การสวมใส่ PPE ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของแต่และโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการกำหนด) ซึ่งที่ผ่านมาการพัฒนาสูตร AHP® จะคำนึงถึงเรื่องของประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อควบคู่ไปกับความปลอดภัยของผู้ใช้งานเสมอมา
  4. ยั่งยืน: ผลิตภัณฑ์ อ็อกซิเวียร์ (Oxivir) ทุกสูตรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อดิน น้ำ อากาศ และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของอัลคิลฟีนอลเอธอกซีเลต (alkylphenol ethoxylates; APE) และโนนิลฟีนอลเอธอกซีเลต (nonylphenol ethoxylates; NPE) รวมทั้งยังปราศจากสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (volatile organic compounds; VOC) มีส่วนช่วยให้อากาศภายในอาคารมีคุณภาพดีขึ้น ปลอดสารพิษ นอกจากนี้ ส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์สำคัญอย่างสาร Hydrogen Peroxide ก็สามารถสลายตัวได้ในออกซิเจนและน้ำเพียงไม่กี่นาทีหลังการใช้งาน

คุณสมบัติการฆ่าเชื้อโรคของ อ็อกซิเวียร์ (Oxivir)

Oxivir Logo

ครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงพยาบาล และพื้นที่ที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยครั้ง

ผลิตภัณฑ์ อ็อกซิเวียร์ (Oxivir) ใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงพยาบาล พื้นผิวของสถานที่ที่ต้องการการเฝ้าระวังการติดเชื้อเป็นพิเศษ เช่น แผนกเด็ก แผนกที่เกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็ง หรือผู้ป่วยกลุ่มภูมิคุ้มกันต่ำ เป็นต้น สามารถใช้ได้กับพื้นผิวที่หลากหลายในโรงพยาบาล พื้นที่ที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย รวมถึงอุปกรณ์สำนักงาน เช่น แฟ้มประวัติผู้ป่วย โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยไม่ทำให้พื้นผิวเสียหาย

ตอบโจทย์บริเวณพื้นที่เฝ้าระวังการติดเชื้อเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเด่นอีกข้อของผลิตภัณฑ์ อ็อกซิเวียร์ (Oxivir) คือสามารถใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ทุกพื้นผิว โดยเฉพาะพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย ซึ่งทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อข้ามกันได้ และพื้นที่ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ หอผู้ป่วยผู้ป่วยวิกฤต (ICU, CCU, RCU, NICU) หอผู้ป่วยเด็กแรกคลอด (Newborn nursery) หอผู้ป่วยเด็กทั่วไป ห้องผ่าตัด หน่วยดูแลรักษาบาดแผล เช่น แผลไฟไหม้ (Burn Unit) หรือแผลเบาหวาน ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แผนกทันตกรรม และแผนกไตเทียม (ฟอกเลือด) สำหรับผู้ป่วยโรคไต เนื่องจากสามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้ป่วยและพื้นผิวสัมผัส

 

กำจัดเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์ อ็อกซิเวียร์ (Oxivir) มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมเชื้อโรคที่มักพบได้บ่อยในโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการพยาบาล เช่น เชื้อไวรัสต่าง ๆ (SARS-CoV- 2, H1N1, Norovirus, Poliovirus, Rotavirus, HBV, HCV, HSV, HIV, Rhinovirus, Adenovirus) เป็นต้น เชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ (MRSA, VRE, CRE, ESBL, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella enterica, Enterococcus faecalis), เชื้อ Mycobacterium, เชื้อ Spore-forming bacteria (Clostridium difficile) เป็นต้น รวมทั้งเชื้อราหลาย ๆ ชนิด (Candida auris, Candida albicans) ที่มักพบได้ในโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการพยาบาล จึงมั่นใจได้ว่าบริเวณที่ทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค อ็อกซิเวียร์ (Oxivir) จะปลอดภัยสำหรับทุกการใช้งานพื้นที่

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคของ อ็อกซิเวียร์ (Oxivir)

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในโรงพยาบาล สถานประกอบการพยาบาล หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการความมั่นใจด้านประสิทธิภาพของการทำลายเชื้อได้อย่างครอบคลุม รวดเร็ว และปลอดภัย มั่นใจในอ็อกซิเวียร์ (Oxivir) ที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้อย่างครอบคลุม และรวดเร็ว Diversey มีความมั่นใจที่จะขอแนะนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในขั้นตอนเดียว อ็อกซิเวียร์ (Oxivir) สำหรับการใช้งานทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในขั้นตอนเดียว ในบริเวณที่ต้องการการดูแลด้านความสะอาดเป็นพิเศษ โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน เรามีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลายประเภท รองรับการใช้งานที่แตกต่างกัน สามารถเลือกชมได้ที่นี่

ดูผลิตภัณฑ์อ็อกซิเวียร์ (Oxivir) ทั้งหมด