นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

Thumbnail Thumbnail

ไดเวอร์ซี่มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และชุมชน รวมถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบหลักของไดเวอร์ซี่ เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงาน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการออกแบบ และการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราอย่างปลอดภัย

 

เรามีความพยายามด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการผลิต การใช้งาน และการกำจัดทิ้งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของไดเวอร์ซี่อย่างยั่งยืน เรามีเป้าหมายในการไปสู่ความเป็นเลิศในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพของเรา นอกจากนี้ พนักงานแต่ละคนยังมีหน้าที่ในการสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวในระหว่างการทำงานของตนเอง