ไวเร็กซ์ II 256

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และกำจัดกลิ่นในขั้นตอนเดียวสูตรเข้มข้นพิเศษ เหมาะสำหรับใช้ในสถานพยาบาลและสถานที่อื่นๆ ที่ต้องให้ความสำคัญกับการทำความสะอาดและการป้องกันการปนเปื้อนข้าม

Select a Size

Certifications

  • FDA
04329.
  • Image
    Virex_II_256_2x2.5L-4329%28F%29-2000x2000px-RGB.jpg

Specs & Application Instructions:

2 x 2.5 L

Resources:

Safety Data Sheets

Disclaimer: SDS sheets may not be available in all the languages displayed below.