แคล็กซ์ อัลฟ่า 3DL1

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสำหรับผ้าสกปรกน้อยถึงปานกลาง เหมาะกับสภาพน้ำกระด้างอ่อนถึงกระด้างปานกลาง

Select a Size

Certifications

  • FDA
4010049
  • Image
    CLAX_ALFA_3DL1_1x20L-4010049%28F%29-2000x2000px-RGB.jpg

Specs & Application Instructions:

1 x 20 L