แคล็กซ์

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดผง เหมาะสำหรับใช้ในธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน และธุรกิจซักรีด

Select a Size

Certifications

  • Halal
HH0087590
  • Image
    CLAX_1x25kg-HH0087590%28F%29-2000x2000px-RGB.jpg

Specs & Application Instructions:

1 x 25 kg